Baldur Coatings AS
baldur
 
GoHjem
spacer
spaceGoTjenester
spacer
spaceGoApplikasjoner
spacer
spaceGoForskning
spacer
spaceGoTeknologi
spacer
spaceGoSelskapet
spacer
spaceGoKontakt
spacer

 
NYHETER
spacer

Baldur Coatings AS er nå agenter for Beneq i Norge.

Kontakt oss for mer informasjon.

 


spacer

Baldur Coatings AS


Baldur tilbyr tjenester innen belegging avmaterialer og komponenter med supertynne filmer, primært gjennom bruk av ALD (Atomic Layer Deposition) teknikken.

Baldur er basert på kompetanse og metodikk utviklet ved forskningsmiljøer ved Universitetet i Oslo. Selskapet har Birkeland Innovasjon AS og Universitetet i Oslo som medeiere.

Baldur baserer seg spesifikt på kunnskap utviklet ved UiO over en 10-15 års periode innen tynnfilmteknologi. Siden 1995 har forskningsmiljøet bygget flere egne ALD reaktoranlegg for filmdeponering, utviklet nye prosesser for deponering av tynne filmer med ulike sammensetninger og egenskaper, utviklet tilførselssystemer og in-situ målemetoder for prosesskontroll. Dette har ført til et større antall publikasjoner i ledende internasjonale tidsskrifter, patenter og til åpning av nye forskningsfelt.

Baldur tilbyr i dag tjenester innen ALD tynnfilmteknologi til industri og forskning med formål å bidra til forbedrede og nye produkter samt implementering av ALD teknologi i norsk prosessindustri og vareproduksjon.

 
spacer space spacer space spacer
bottom
  © 2008 Baldur Coatings AS   Privacy | Contact | Home | Designed by virtualena.com